Afkomst - geboorte

In een militair hospitaal in Londen wordt op 28 mei 1918 Joan Hermann Dutschun geboren, dochter van John Hermann Dutschun en Margaret Cooper. John Hermann Dutschun is werkzaam aan de Duitse ambassade. maar wordt tijdens de eerste wereldoorlog ge´nterneerd

Interneringskamp duitse kampMoeder Margaret reist samen met de zes maanden oude Joan Hermann af naar Nederiand om zich bij haar man te voegen. Daar overvalt hen de plotselinge wapenstilstand, (10 nov.1918) De omstandigheden nopen de ouders, die naar Duitsland vertrekken, hun dochter Joan Hermann achter te laten.
Ze wordt ondergebracht bij boswachter Albert van Loo en diens vrouw Marrigje van Loo - Holtstege, woonachtig op het landgoed "Petrea". Vader Dutschun was inmiddels bekend geraakt met deze familie, doordat hij hier eieren en aardappelen kon kopen maar ook vanwege de jacht op wild.
Joan Hermann wordt in een oude kinderwagen weggebracht, door haar ouders naar de boswachterswoning, Het afscheid nemen valt de moeder zwaar. Ze haalt het meisje nog verschillende keren uit de kinderwagen, voordat ze vertrekt. Daarna wordt niets meer van hen vernomen.

Boswachterswoning van loo waar annie als baby werd achtergelatenEen scharenslijper, die bij de familie van Loo langskomt, wilde Joan Hermann meenemen, maar hij wordt te licht bevonden. Na ongeveer drie maanden komt een rijke boer aan de deur om een perceel hout te kopen. De boswachter; die inmiddels 6 kinderen beeft, doet een onuitgesproken beroep op de boer, die een kinderloos huwelijk heeft met een veel oudere vrouw. De boer, Johannes van der Beek, belooft dat het kind alles zal kunnen erven, wanneer het aan hun zorg wordt toevertrouwd. De heer en mevrouw van Loo besluiten hierin toe te stemmen met deze woorden: "Daar zal ze het goed krijgen, want dat kunnen wij haar niet geven". Joan Hermann gaat naar de heer en mevrouw van der Beek.